პრესის მუხრუჭი ჭრის ფურცლის ფოლადის. ფორმირება პრესა, საყოველთაოდ შემცირდა.

პროდუქცია არ იქნა ნაპოვნი თქვენი არჩევანი.