ჩვენება 13-13 of 13 შედეგები

არა. პროდუქტის სახელი მიმოხილვა
    301305-73-7 TCS359 (301305-73)

    TCS-359 არის FLT3- ის ძლიერი ინჰიბიტორი IC50- დან 42- ით. TCS 359 (FMS მსგავსი) ტიროზინ კინაზა (FLT3) არის საკანში ზედაპირის რეცეპტორი მნიშვნელოვანი ...