ვიცი ყველა 2 შედეგები

არა. პროდუქტის სახელი მიმოხილვა
    856243-80-6 დეგრადიუსი (WP1130) (856243-80)

    Degrasyn (WP1130) არის შერჩევითი დეფიციტის (DUB: USP5, UCH-L1, USP9X, USP14 და UCH37) ინჰიბიტორი და ასევე აღკვეთს Bcr / Abl, ასევე JA ...

    857064-38-1 WP1066 (857064-38)

    WP1066 არის JAX და STAT2 რომან ინჰიბიტორი, რომელიც შეიცავს ICZNUMX- ის XMX და 3 μM HEL საკნებში; აჩვენებს აქტივობას JAK, N0, STAT50, და ERK2.30 / XXX ...